logo

O NAS

Agencja ubezpieczeniowa ATUT Sp. z o.o. to zespół wykwalifikowanych specjalistów oferujących kompleksową obsługę w zakresie ubezpieczeń. Firma specjalizuje się w ubezpieczeniach majątkowych – oferuje m.in. ubezpieczenia mienia osób fizycznych i firm, pojazdów, OC działalności, a także gwarancje ubezpieczeniowe. Dodatkowo firma oferuje ubezpieczenia turystyczne, komunikacyjne, osobowe i firmowe oraz świadczy usługi w zakresie sprzedaży polis na życie i ubezpieczeń grupowych w zakładach pracy. Szeroki wybór różnego rodzaju usług pozwala na optymalne ich dopasowanie do potrzeb i wymogów każdego klienta. Agencja współpracuje ze sprawdzonymi, wiodącymi ubezpieczycielami, m.in. Allianz, Compensa, Generali Group, Ergo Hestia, InterRisk, HDI Asekuracja, PZU, Uniqa, Warta czy Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Oferta

Ubezpieczenia
komunikacyjne
Najbardziej popularny rodzaj polis ubezpieczeniowych, obejmuje 2/3 rynku ubezpieczeń majątkowych. Należy do segmentu ubezpieczeń majątkowych działu II.

Należą do nich: obowiązkowe Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (tzw. OC) oraz ubezpieczenia dobrowolne: Autocasco (AC), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW), ubezpieczenie ochrony prawnej, ubezpieczenie assistance komunikacyjne i inne.

Ubezpieczenia majątkowe
Zalicza się do nich ubezpieczenia mienia (własności i innych praw majątkowych) oraz odpowiedzialności cywilnej.

Wśród ubezpieczeń mienia najpopularniejsze są ubezpieczenia mieszkań, domów, autocasco (AC) oraz obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Dzięki temu ubezpieczeniu możemy ustrzec się przed różnego rodzaju zdarzeniami losowymi, kradzieżami, uszkodzeniami, zniszczeniami bądź utratą mienia.

Ubezpieczenia turystyczne
Polega na zapewnieniu podróżnemu jak najlepszej pomocy i obsługi medycznej powypadkowej lub w trakcie zagrożenia.

Obejmuje takie polisy jak: obowiązkowe ubezpieczenie od kosztów leczenia (KL) oraz kilka dodatkowych: następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), odpowiedzialności cywilnej(OC), bagażu podróżnego, sprztu sportowego, assistance oraz kosztów poszukiwania i ratownictwa - w górach i nad wodą

Ubezpieczenia firmowe
Ma na celu chronić wszelkiego rodzaju dorobek firmowy - budynek, lokale, rzeczy ruchome a także rzeczy nieruchome przytwierdzone do budynku od zewnątrz, jak np. banery reklamowe, czy afisze.

Wśród rodzajów ubezpieczeń dla firm możemy wyróżnić: odpowiedzialności cywilnej (OC), majątku przedsiębiorstwa. Każde ubezpieczenie dostosowywane jest do rodzaju branży oraz zagrożeń, od jakich firma powinna się ubezpieczyć.