logo

Ubezpieczenia komunikacyjne

Najbardziej popularny rodzaj polis ubezpieczeniowych, obejmuje 2/3 rynku ubezpieczeń majątkowych. Należy do segmentu ubezpieczeń majątkowych działu II . Należą do nich: obowiązkowe Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (tzw. OC) oraz ubezpieczenia dobrowolne: Autocasco (AC), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW), ubezpieczenie ochrony prawnej, ubezpieczenie assistance komunikacyjne i inne.

Zapytaj o ofertę
logo

Ubezpieczenia majątkowe

Zalicza się do nich ubezpieczenia mienia (własności i innych praw majątkowych) oraz odpowiedzialności cywilnej. Wśród ubezpieczeń mienia najpopularniejsze są ubezpieczenia mieszkań, domów, autocasco (AC) oraz obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Dzięki temu ubezpieczeniu możemy ustrzec się przed różnego rodzaju zdarzeniami losowymi, kradzieżami, uszkodzeniami, zniszczeniami bądź utratą mienia.

Zapytaj o ofertę
logo

Ubezpieczenia turystyczne

Polega na zapewnieniu podróżnemu jak najlepszej pomocy i obsługi medycznej powypadkowej lub w trakcie zagrożenia. Obejmuje takie polisy jak: obowiązkowe ubezpieczenie od kosztów leczenia (KL) oraz kilka dodatkowych: następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), odpowiedzialności cywilnej(OC), bagażu podróżnego, sprztu sportowego, assistance oraz kosztów poszukiwania i ratownictwa - w górach i nad wodą

Zapytaj o ofertę
logo

Ubezpieczenia firmowe

Ma na celu chronić wszelkiego rodzaju dorobek firmowy - budynek, lokale, rzeczy ruchome a także rzeczy nieruchome przytwierdzone do budynku od zewnątrz, jak np. banery reklamowe, czy afisze. Wśród rodzajów ubezpieczeń dla firm możemy wyróżnić: odpowiedzialności cywilnej (OC), majątku przedsiębiorstwa. Każde ubezpieczenie dostosowywane jest do rodzaju branży oraz zagrożeń, od jakich firma powinna się ubezpieczyć.

Zapytaj o ofertę