PLIKI DO POBRANIA

Na tej stronie znajdziesz szereg przydatnych dokumentów, związanych z ubezpieczeniami. W przypadku pytań - skontaktuj się z nami
Skontaktuj się

01 Zbycie / Nabycie pojazdu

Atut sp. z o.o.

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu

pobierz dokument.doc pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilno prawnych (PCC-1)

pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2)-(spadek, darowizna, testament...)

pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

Powiadomienie o zbyciu pojazdu

pobierz dokument.doc pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

Potwierdzenie nabycia pojazdu

pobierz dokument.doc pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

Wniosek o zwrot składki

pobierz dokument.doc pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

Umowa darowizny

pobierz dokument.doc pobierz dokument.pdf

02 Kolizja / Wypadek

Atut sp. z o.o.

oświadczenie sprawcy wypadku/kolizji drogowej

pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

pobierz dokument.pdf

03 Wnioski / Wydział komunikacji

Atut sp. z o.o.

Wniosek o wtórnik dowodu oraz karty pojazdu

pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

Wniosek zwrot zatrzymanego dowodu

pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

Wniosek wydanie zaświadczenia

pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

Wniosek czasowe wycofanie z ruchu

pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

Oświadczenie - adres zamieszkania

pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

Pełnomocnictwo

pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

Wniosek o rejestrację

pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

Wniosek - wtórnik tablic rejestracyjnych / trzecia tablica

pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

Wniosek o zbycie pojazdu

pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

Wniosek wtórnik nalepki

pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

Wniosek przedłużenie wycofania pojazdu z ruchu

pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

Wniosek przywrócenie do ruchu po czasowym wycofaniu

pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

Oświadczenie - pojazd sprowadzony bez tablic rej.

pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

Wniosek o adnotację w dowodzie

pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

Wniosek - wymiana dowodu rejestracyjnego

pobierz dokument.pdf

04 Umowy Zakupu

Atut sp. z o.o.

umowa_pl-de

pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

umowa_pl-en

pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

umowa_pl-fr

pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

umowa_pl-nl

pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

umowa_pl-dk

pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

umowa_pl-es

pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

umowa_pl-it

pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

umowa_pl-se

pobierz dokument.pdf

05 Deklaracje

Atut sp. z o.o.

akc-us-2

pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

pcc-3-05-012

pobierz dokument.pdf

06 Rejestr zastawów

Atut sp. z o.o.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu w rejestrze zastawów (DW-1)

pobierz dokument.doc pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu i przedmiotu w rejestrze zastawów (DW-2)

pobierz dokument.doc pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

Wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawow (DW-3)

pobierz dokument.doc pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów (DW-4)

pobierz dokument.doc pobierz dokument.pdf

07 Akty prawne

Atut sp. z o.o.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniach Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

Ustawa pośrednictwa ubezpieczeń

pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

pobierz dokument.pdf

08 Wypowiedzenia

Atut sp. z o.o.

Wypowiedzenia uniwersalne

pobierz dokument.doc pobierz dokument.pdf

09 Pozostałe

Atut sp. z o.o.

Kalendarz kontroli w nieruchomościach

pobierz dokument.pdf

Atut sp. z o.o.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia

pobierz dokument.doc pobierz dokument.pdf